Asjaajamisjuhised ja blanketid

 
Sünni registreerimine

 

Surma registreerimine

 
Notariaalsed tõestamistoimingud
 
AVALDUSTE VORMID
 
* Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks
 
* Avaldus lasteaiakoha saamiseks
 
* Avaldus aabitsatoetuse maksmiseks
 
* Avaldus koolilõuna maksumuse kompenseerimiseks
 
* Avaldus sõidukulude hüvitamiseks
 
* Avaldus töövihikute maksumuse hüvitamiseks
 
* Avaldus ühekordse toetuse maksmiseks
 
* Avaldus hooldajatoetuse määramiseks

* Avaldus sünnitoetuse maksmiseks 

* Avaldus matusetoetuse maksmiseks 
 
 
Riiklikud pensionid ja toetused
 
Riigiasutustega suhtlemisel kasutatavad blanketid:

Ehitamisega seotud blanketid:

Elukohateade esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha andmed seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega.

Vajalikud dokumendid: 

• elukohateade elektrooniliselt täidetav vorm;
• koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest. Vajalik juhul, kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohaleilmumisel);
• koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;
• kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks – kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
• laevapere liikmeks olemist tõendav dokument – kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam;
• täisealiste eluruumi kasutajate nõusolek.

NB! Eesti isikukoodi omavatele inimestele
on avatud võimalus kontrollida riigi poolt tema kohta kogutud andmeid rahvastikuregistris, autoregistris ja äriregistris. Teenuseid saab kasutada ainult pärast isiku tuvastamist, mida on võimalik teha kehtiva Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) või internetipanga autentimisteenuse abil (siin)
 
Kodanikportaalist on võimalik kodanikel rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukoha tõend PDF-kujul.

 

Tõendi leiab kodanukuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste“ alt valides „Päringud“ ning „Elukohatõend PDF kujul“

 

http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb