Kavastu Algkool-Lasteaed
Kavastu Algkool-Lasteaed

Meie koolis-lasteaias on:


·       lasteaias üks liitrühm (2-7aastased)

·       koolis 2 liitklassi (1.klass+2.klass ja 3.klass+4.klass);

·       väikeses ainulaadses  kollektiivis head lapsed, õpilased ja õpetajad;

·       kaks korda nädalas töötab lastega vilunud logopeed;

·       inglise keele õpe alates 3. klassist;

·       koolis näitering ja muusikaring;

·       lasteaia- ja koolilapsed saavad käia showtantsu ringis – Luunja kultuurimajas;

·       kaks korda nädalas maadlustreening Luunjas;

·       õppetööd toetavad õppekäigud, ekskursioonid, projektid jne;

·       traditsioonilised üritused.


direktor Renate Sagaja
Telefon: 
503 9845 
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb