Lohkva LasteaedLohkva Lasteaed avati 2010.a. Asume Luunja valla piirialal, Tartu linna külje all.

Meil on 4 aiarühma: Nublud, Sipsikud, Sabatähed ja Naerulinnud. Nimed valisime koos lastevanematega, toetudes eesti lastekirjanduse tegelastele. Lohkva Lasteaia hubasesse majja mahub 76 särasilmset last ja 20 töötajat.

 


Lastele pakub mängu- ja tegutsemisvõimalusi rohkete atraktsioonidega, mängupaviljonidega ja spordiväljakuga õueala ning tagahoovis asuv suur kelgumägi. Igal rühmal on eraldi mängutuba ja magamistuba, tualettruum ja riideruum. Lapsi toitlustame väljaspool rühmaruume asuvas söögisaalis. Muusika- ja liikumistegevusi, õppefilmide ja –videote vaatamist ning lastepidusid viime läbi lasteaia saalis.

 

Peame oluliseks laste arengu toetamist läbi J. Käisi üldõpetuse põhimõtete, mille tuumaks on kodulooline vaateõpetus ehk kodulugu. See on lähtekoht kogu lapse mõttetegevusele ja väljendusoskusele. Tähtsustame õuesõpet ja eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele omandamise toetamist. Edu võtmeks peame koostööd kõigi lasteaia sidusgruppidega ja kohaliku kogukonnaga.

 

direktor Tea Pendla

Telefon: 7 333 644
E-post: lohkva.lasteaed@luunja.ee 

kodulekekülgLuunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb