Luunja KeskkoolARENDAV JA LOOV - SEE ON LUUNJA KOOL!

                     

Õpilaste vastuvõtt Luunja Keskkooli 2016/2017 õppeaastal


10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi tunnistuse ja kirjaliku testi tulemuste alusel.

Kirjalik test toimub 13.04.2016 kell 14. Kaasa võtta 9. klassi tunnistuse koopia. Enne testi, kell 13–14 on võimalik tutvuda kooliga.

Vestlus toimub 22.06.2016.

Täiendav vastuvõtt toimub 22.08.2016.

 

Ettevalmistusklasside lõpetamised toimuvad 9. ja 11. mail 2016. a kell 9.10 koos lastevanematega. Teid rõõmustab lühike kontsert, lapsed ja lapsevanemad saavad infot sügisel algava 1. klassi õppetöö korralduse kohta. Samas on võimalus registreerida last 1. klassi. Vajalikud dokumendid selleks on õpilase sünnitunnistuse koopia, sisseastuja tervisekaart ning koolivalmiduse kaart nende olemasolul.

Ettevalmistusklassi lõpuüritusele on oodatud ka need, kes ei ole meie koolis ettevalmistusklassi töös osalenud, kuid soovivad alustada oma kooliteed 1. septembril 2016. a Luunja Keskkoolis.

 

Luunja Keskkool registreerib uueks, 2016/2017. õa-ks õpilasi kõikidesse klassidesse kuni 29. juunini ja alates 1. augustist kuni 25. augustini kooli kantseleis kell 8.30–12.30.Luunja Keskkooli eesmärk on olla turvaline, lapsesõbralik, toetav ja mitmekülgset arengut pakkuv õppeasutus kõikidele meie koolis õppivatele õpilastele

 

Meie koolis on:


·       *     õpilasesõbralikud, väikesed klassid;

·       *      head õpetajad;

·       *      kvaliteetne tugispetsialistide meeskond;

·       *      inglise keele õpe alates 1. klassist;

·       *      majandusõpe 3. ja 4. klassis;

·       *      tasemerühmad matemaatikas ja võõrkeeltes;

·       *      pikapäevarühmad I-IV klassi õpilastele;

·       *      palju huviringe (käesoleval õppeaastal 23 erinevat huviringi);

·       *      head sportimise tingimused;

·       *      õppetööd toetavad õppekäigud, ekskursioonid, projektid jne;

·       *      paindlikud koolibusside marsruudid.
direktor Ants Serk
Telefon: 7 417 317

E-post: luunjakk@luunja.edu.ee
kodulehekülg 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb