Luunja Lasteaed MidrimaaLuunja Lasteaed Midrimaa

Luunja Lasteaed Midrimaa asub 6 km kaugusel Tartust Luunja alevikus. Meie  prioriteetideks on loodus ja tervis. Lasteaia õueala ning Luunja ümbrus soodustavad laste kasvamist ja arenemist vahetus looduses. Meie mängumaadeks on ka roosiaed, mõisapark ja Emajõe äär.


Midrimaa avati 1985.a. 5-rühmalise lasteaiana. Vahepeal kahanes lasteaed 2-rühmaliseks ning pakkus ulualust ka vallavalitsusele.

Alates 2011.a. sügisest on lasteaias 7 rühma, käesoleval õppeaastal käib meil kokku 135 last.

 

Kõik meie rühmad on midri-nimelised: Midrikiisud, Midrimõmmid, Midrilinnud, Midrihiired, Midrihobud, Midrikutsud, Midritriinud. Kuus rühma asuvad lasteaia hoones, koolieelikute rühm Luunja Keskkoolis. Pakume mitmekesiseid võimalusi laste arendamiseks - meil on avastustuba, kasutame kaasaegset tehnikat, tegutsevad huviringid lastele ja ka lastevanematele.


direktor Uuve Jakimainen
Telefon: 772 1358
E-post: lasteaed@luunja.ee
kodulehekülg
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb