Huviringid

 

2017/2018 aasta huviringide toimumise ajad ja kohad täpsustuvad septembris. Kultuurimaja saal on remondis.


Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse huviringid ja treeningud

2016/2017 hooajal


RAHVAKULTUUR

Luunja laulukoor JÕEÕED

Koor ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi lauljaid. Koori peaeesmärgiks on laulda ilusat ja huvitavat muusikat, milleks on nii klassikalised koorilaulud kui ka kaasaegsema koorimuusika seaded, samuti rahvalaulud.

Laulmine toimub kord nädalas, kolmapäeviti kl 18.30–20.30 Luunja Lasteaias Midrimaa.

Juhendaja Anne Kasesalu, tel: 5691 9311

 

Naisrahvatantsurühm KLOPANDI

Rühm ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi tantsijaid. Treening toimub kord nädalas, teisipäeviti kl 18.00–19.30 kultuuri- ja vabaajakeskuse saalis.

Juhendaja Anneli Villenthal, tel: 5552 2271

 

Segarahvatantsurühm TRAMBALI

Oodatud on nii endised tantsijad kui uued liitujad. Rühm harjutab kolmapäeviti kl 18.30–20.00 kultuuri- ja vabaajakeskuse saalis.

Juhendaja Anneli Villenthal, tel: 5552 2271

 

Luunja AIDATEATER

Näitemänguhuvilised täiskasvanud on oodatud kultuuri- ja vabaajakeskuse saali esmaspäeviti kl 18.30–20.00. Esimene kokkusaamine toimub 3. oktoobril.

Juhendaja Iiri Saar, tel: 522 2506

 

HARRASTUS

 

SELTSKONNATANTS

Neljapäeviti kultuuri- ja vabaajakeskuse saalis. Esimene kokkusaamine toimub 6. oktoobril.

18.30   HOBIRÜHM

20.00   ALGKURSUS

Juhendaja Eva Kouhia, tel: 511 4081

 

LINE-TANTSU ring

Oodatud on nii endised kui uued tantsuhuvilised. Tunnid toimuvad teisipäeviti kl 19.30–21.00 kultuuri- ja vabaajakeskuse saalis.

Juhendaja Jaan Kotter, tel: 5349 1901

 

KOGUPERE KÄSITÖÖRING

Ring on mõeldud peredele, kes soovivad koos meisterdada ja käsitööd teha. Õpitakse tegema kodukaunistustaieseid, õlgkaunistusi, viltimist, ehteid jne. Ring toimub teisipäeviti kl 18.00–19.30 Puiestee 2 käsitöötoas (II korrusel).

 

Toomas Ojasaare LAULUKLUBI

Kokkusaamiste eesmärk on tuua eakad laulu ja muusika juurde ja koos seltsida ning meel rõõmsaks laulda. Kokku saadakse iga kuu teisel neljapäeval kl 16.00 kultuuri- ja vabaajakeskuse saalis.

Juhendaja Toomas Ojasaar, tel: 5630 2614

 

SPORT JA LIIKUMINE

 

VÕRKPALL

Treening nii meestele kui naistele, võimalus osaleda ka valdade vahelistel võistlustel. Treeningud toimuvad esmaspäeviti Luunja Keskkooli võimlas kl 17.30–19.00.

Juhendaja Aadu Raav, tel: 515 2776

 

AEROOBIKA

Erinevatele vanusegruppidele suunatud üldkehaline treening, mis tõstab toonust ja üldfüüsilist vormi. Treeningud toimuvad Luunja Keskkooli võimlas teisipäeviti kl 19.00–20.30

Treener Merike Kangro, tel: 5667 1866

 

JOOGA

Kriya jooga on integraaljooga, mis tegeleb kõigi viie kehaga ehk inimese kõigi külgedega.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti kl 17.30–19.00 Luunja Keskkooli peegelsaalis või maadlussaalis.

Juhendaja Kalev Kikas, tel: 509 4342

 

JOOGA LOHKVAS

Info selgitamisel. Jälgige reklaami!

 

TERVISEVÕIMLEMINE

Tervisevõimlemine eakatele. Tunnid algavad oktoobris. Jälgige reklaami!

 

JÕUSAAL ALGAJATELE

Jõusaalis treenimine juhendaja juuresolekul. Juhendaja näitab õigeid jõumasinate kasutamise võtteid, suunab ja nõustab.

Treeningud toimuvad kolmapäeviti kl 17.30–18.30 Luunja Keskkooli jõusaalis.

Juhendaja Peep Kihlevelt, 523 6699

 

SULGPALL PEREDELE

Sulgpalli mängimise õpetus ja treening kogu perele. Treeningud toimuvad pühapäeviti Luunja Keskkooli võimlas kl 12.00–13.30

Treeningud algavad oktoobris.

 

HUVIRINGID NOORTELE

 

SHOW-TANTS

Tantsutrenn 7–11-aastastele lastele eesmärgiga nautida liikumist, muusikat, arendatakse rütmitunnet, lavalist liikumist ja esinemisjulgust. Trennid toimuvad reedeti kl 13.15 kultuuri-ja vabaajakeskuse saalis.

Treener Jana Elken, tel: 5594 8133

 

LUUNJA AIDATEATRI LASTE- JA NOORTESTUUDIO

Truppi on oodatud julged ja hakkajad lapsed ja noored alates 5. kuni 9. klassini.

Ring toimub pühapäeviti 18.00–19.30 kultuuri- ja vabaajakeskuse saalis. Ringitegevus algab 2. oktoobril.

Juhendaja Iiri Saar, tel: 522 2506

 

KODUTÜTRED

Luunja kodutütarde rühm Vaprakesed ootab oma ridadesse uusi ja endiseid tüdrukuid alates 2. klassist. Koondused toimuvad esmaspäeviti 16.00–17.30 noortekeskuse ruumides.

Juhendaja Kerli Telve, tel: 53776802

 

NOORTEVOLIKOGU ALGATUSGRUPP

Oodatud on need 13–26-aastased Luunja valla noored, kes tahavad koduvalla noorsootöös ja teistes küsimustes kaasa rääkida, noorteüritusi ja ettevõtmisi korraldada, koolitustel käia ja mõnusas seltskonnas ennast hästi tunda. Algatusgrupp käib koos esmaspäeviti kl 16.15–17.45 noortekeskuses.

Juhendajad Hanna Roosi Karro ja Marliis Maremäe, tel: 5648 9138

 

KITARRIÕPE

Saab õppida nii akustilist kui elektrikitarri, tunnid toimuvad gruppides vastavalt õpilase tasemele. Kitarri saab õppida neljapäeviti noortekeskuse prooviruumis alates kl 15.00 (esimesel kohtumisel antakse individuaalne aeg).

Õpetaja Andres Vago, tel: 5594 8133

 

TRUMMIÕPE

Trummitunnid toimuvad samuti vastavalt tasemele kolmapäeviti alates 15.00 noortekeskuse prooviruumis.

Õpetaja Rain-Eric Selli, tel 53040 0507

 

BASSKITARRI- JA BÄNDIÕPE

Ring on mõeldud noortele, kes tahavad õppida basskitarri ja teha noortebändi.

Tunnid hakkavad toimuma teisipäeviti noortekeskuse prooviruumis kl 18.00.

Juhendaja Hanna Roosi Karro, tel: 5648 9138

 

KOGUKONNARINGID

 

KODUSTE VÄIKELASTE EMADE KLUBI

Oodatud on kõik kodused emad või isad koos väikeste lastega. Koos käiakse esmaspäeviti kl 10.00–12.00 noortekeskuse ruumides.

Juhendajad Arnika Aadusoo ja Maili Metsaluik, tel: 524 5309

 

KODUSTE EAKATE KLUBI

Oodatud on kõik valla eakamad elanikud, kes soovivad koos aega veeta, juttu ajada, ühiselt midagi huvitavat ette võtta jne. Koos käiakse neljapäeviti kl 10.00–12.00 noortekeskuse ruumides.

Juhendaja Maie Anijärv, tel: 524 5309

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb