Sotsiaaltöö, tervishoid

 

 


SOTSIAALHOOLEKANNE LUUNJA VALLAS

 

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks, samuti sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.


Lisainfo sotsiaalvaldkonna teadete kohta SIIN


Sotsiaaltoetuste blanketid

 


Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:


- inimõiguste järgimine
- isiku vastutus enda ja oma perekonna toimetuleku eest
- abi andmise kohustus, kui isiku ja tema perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
- isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine

 

Sotsiaalhoolekanne juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Luunja Vallavolikogu määrustest ja otsustest, Luunja Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning teistest õigusaktidest.


Sotsiaaltoetusi makstakse Luunja vallas vastavalt vallavolikogu 22.12.2015 vastu võetud määrusele nr 60 sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas.

Toimetulekutoetuse taotlemine


Toimetuleku taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel


Luunja Vallavalitsuses tegeleb sotsiaaltööga: 

 
Sotsiaalnõunik Kairit Pahk
Tel  741 7101

Vastuvõtuaeg : T; R 9.00-16.00
e-mail  kairit@luunja.ee

 
 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb