Projektid

 
 

Hoolega tööle!  

Link projekti kodulehele:

 https://www.tartu.ee/index.php?no_cache=189dc046cdcc84bbef9cfb66c236b8fd126&lang_id=1&menu_id=7&page_id=24510

 

 

 

Projekti eesmärkideks on  abistada hooldajaid, kes on huvitatud tööle asumisest ja kelle hoolealuseid on võimalik hooldada koduhooldusega. Selleks viiakse hooldajatega läbi intervjuu ja hinnatakse hooldatava koduhooldusteenuste ajaline maht ja sagedus. Projekti tegevuse käigus suurendatakse koduhooldusteenuse osutamisega tegelevate töökohtade arvu ostes koduhooldusteenust ja pakkudes seda hooldatavatele vastavalt nende vajadustele hooldusplaani alusel.
Neid hooldajaid, kes ei sobi koduhooldusteenuse osutajateks juhendatakse tööturuteenuste kasutamisel ja tööotsingutel. Tööotsingute või tööle asumise alguses osutatakse nende hooldatavatele koduhooldus või ööpäevaringse hoolekande teenuseid.

Kes saavad  projekti tegevustega liituda
Projekt tegevused on suunatud Tartu linna, Tartu valla ja Luunja valla hooldajatele kes on:
·        tööealised;
 ·       ei tööta või on sunnitud töösuhte hooldamise tõttu lõpetama;
 ·       on huvitatud tööle asumisest.

     

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb