Valla teated

  •   Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 

    Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi    valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri                   28.04.2010 määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks                andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

  1. Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 28.09.2017 kella 10:30ni
  1. Luunja vallas on enampakkumisel: 

  2. Tartu maakond, Luunja vald, Muri küla, Niida, 43201:001:0466

   Rohkem infot Maa-ameti kodulehel 


 


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb