Vallavalitsuse teated • Luunja valla eelarvestrateegia 2018-2021 eelnõu avalikustamine.

   

  Luunja valla eelarvestrateegiaga 2018-2021 saab tutvuda 29.augustist kuni 12.septembrini 2017 valla veebilehel www.luunja.ee.

  Eelarvestrateegia parandus- ja muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 12.septembrini 2017 e-postiga luunjavv@luunja.ee või tuua valla kantseleisse.

  Luunja valla eelarvestrateegia 2018-2021 avalik arutelu toimub 13.septembril kell 17.00 Luunja Vallavalitsuses.


 • Eelarvestrateegia
 •  ____________________________________________________________

HAJAASUSTUSE PROGRAMM:


2017

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2017. AASTAL

Luunja Vallavalitsuse 5.07.2017 korraldus nr 242


2016
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb