Sümbolid 
Luunja valla lipp
Luunja valla vapp
Luunja valla lipp
Luunja valla vapp

Autor on Ivo-Manfred Rebane

Sümbolid võeti kasutusele 29. septembril 1994


Vapikilbi roheline värvus ja kuldne rukkihakk sellel sümboliseerivad eestlaste põlist tegevusala - põlluharimist ning nende peatoidust - rukkileiba.
Need kuuluvad Luunja valla elanike ajaloolise elulaadi juurde.
Kuldne lainelõikeline joon ja sinine värvus viivitavad asjaolule, et vald asub Emajõe ääres.


Lipu ja vapi kasutamine (Luunja valla põhimäärus § 6)

* Lippu kasutatakse Luunja valla ajaloolistel pidupäevadel ja muudel tähtsündmustel. 
  Lippu kasutatakse kõrvuti riigilipuga. Lipu heiskamise otsustab vallavalitsus.
* Vappi kasutatakse volikogu, vallavalitsuse ja ametiasutuste hallatavate asutuste        dokumentidel, pitsatites ja plommitemplites ning trükistel, suveniiridel, valla             piiritähistel. 
* Vapi kujutisega pitsat on sõõr, mille keskel on kilbita vapp ja äärel kasutaja nimi. 
  Vallavalitsuse pitsati läbimõõt on 4 cm, teistel pitsatitel 3,5 cm.
* Käesolevas paragrahvis loetlemata juhtudel toimub vapi kasutamine vallavalitsuse loal. Vapi kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Tasu suuruse määrab vastava loa andmisel vallavalitsus.

Eesti lipu heiskamise päevad

3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev;
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev;
14. märts – emakeelepäev;
maikuu teine pühapäev – emadepäev;
9. mai – Euroopa päev;
4. juuni – Eesti lipu päev;
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);
23. juuni – võidupüha;
24. juuni – jaanipäev;
20. august – taasiseseisvumispäev;
1. september – teadmistepäev;

oktoobrikuu kolmas laupäev - hõimupäev
novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;


Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev, rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa Parlamendi valimise päev.

Lipu heiskamise ja langetamise aeg
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.
Eesti lippu ei langetata jaaniööl.

 
 
Eesti lipu seadus

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb