uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
22.04.2019


18.04.2019
18.04.2019


16.04.2019
16.04.2019
Värsket Kodu Uudiste numbrit (aprill 2019) saab lugeda  siin

Kodu Uudiste toimetus ootab maikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

6. maiks 2019 kl 15.00.Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Teksti palume lisada manusena dokumendiformaadis. 

Kui on lisatud pildid, palume teksti alla lisada pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.Infolete antakse välja Luunja vallavolikogu 30.10.2014. a määruse

Luunja valla infolehe Kodu Uudised väljaandmise kord“ alusel.

10.04.2019
  


10.04.2019

08.04.2019


08.04.201908.04.2019


Rohkem infot projekti kohta leiate
SIIT

05.04.2019

Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse – Asutava Kogu kokkutulemisest.

23. aprillil 1919 kogunesid Tallinnas Estonia majas Eesti Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikud, see päev on ühtlasi Eesti Riigikogu sünnipäev.

 

Kogu Eestis tähistatakse täna 100 aasta möödumist Asutava Kogu valimistest, mis toimusid 5.-7. aprillil 1919 kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel kodanikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva poolt valitud rahvaesindus. Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – millega tuldi edukalt ka toime.

 

Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimise tähtpäeva tähistamiseks süüdatakse 5. aprillil austusküünlad kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud saadikute sünnikohas.

 

Luunja vallas on sündinud Asutava Kogu liige Gustav Grünwaldt, kelle austamine toimus täna vallamaja ees Vabadussõja mälestusmärgi juures.  

 


100 aasta eest valituks osutunud 120 Asutava Kogu liiget olid pärit 49 praegusest omavalitsusest (kaart on nähtav: https://api.regio.ee/demos/topi/).

 


 


04.04.2019

29.03.2019


27.03.2019

22.03.2019

19.03.2019

14.03.2019


13. märtsil allkirjastasid Eesti partnerid (Tartu linn, Luunja vald, Setomaa vald, Räpina vald ja Mustvee vald) Common Peipsi 2 partnerluslepingu Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi raames.

Leping ootab veel Venemaa Pihkva regiooni juhtide allkirju.

 

Mullu detsembris Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020 jätkuprojekt Common Peipsi 2 raames viiakse ellu mitmeid projekte Eestis ja Vene Föderatsioonis. Selle meetme vahenditest saab toetust ka Luunja vald jõesadama statsionaarse kai ehitamiseks. Sellega luuakse meie sadamas võimalus suuremate aluste (nt Pegasus, Jõmmu jt) sildumiseks, rajatakse võimalused pilsivee ja reovee äraandmiseks, tarbevee ja elektrivõtu kohad.

 

Programmi laiemaks eesmärgiks on toetada Peipsi järve piirkonna arengut (uute puhkamisvõimaluste loomine, teenuste pakkumine jm).

 

Projekti partnerid võivad alustada juba praegu hangete ettevalmistamist. Eeldatavasti saavad tööd teostatud 2019.a jooksul.13.03.2019

08.03.2019
Taas saab taotleda kultuuri- ja spordistipendiume!
07.03.2019

Arvestades asjaolu, et looduslike mõjude (pinnase sulamine jm) tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja vältimaks Luunja valla avalikult kasutatavate kohalike teede ja teerajatiste kahjustamist raskeveokite poolt on Luunja Vallavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 76 kehtestatud alates 13. märtsist 2019. a Luunja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni. 

Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. 


Sõidukid, mis on raskemad kui 8 tonni, on massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel lubatud liigelda vaid Luunja Vallavalitsuse vastava kirjaliku loa alusel.

Liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.


Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.


Luunja Vallavalitsus
05.03.2019Märtsi algusest töötab Luunja vallavalitsuse haridusnõuniku ametis Kadri Sõrmus, kes võitis avaliku konkursi.

 

Kadri on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse eriala, omab magistrikraadi. Ta on varasemalt töötanud õpetajana koolis, õppejõuna Tartu Ülikoolis, viimati Haridus- ja Teadusministeeriumis nõunikuna.

Kadri on tegelenud muuhulgas e-õppevara arendamise, õpetajate täiendkoolituse, paljude programmide ja projektidega. Ta on Eesti keelenõukogu esimees, Hõimurahvaste programmi nõukogu esimees.


Haridusnõuniku vastutusvaldkondadeks on lisaks haridusele kultuur, sport, noorsootöö, kogukonnatöö.  Edu Kadrile uues ametis!

01.03.2019


22.02.2019

22.02.2019

19.02.2019


Värsket Kodu Uudiste numbrit (veebruar 2019) saab lugeda  siinKodu Uudiste toimetus ootab märtsikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

05. märtsiks 2019 kl 17.00.Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011